Pe parcursul vieţii, întotdeauna apar intersecţii de drumuri, care necesită alegerea drumului corect, fără multe indicaţii. Aceste drumuri sunt vîltorile vieţii, iar drumul ales reprezintă specialitatea aleasă.

In viaţa omului sunt 2 lucruri importante: cariera profesională şi educaţia aleasă. Ele sunt de o importanţă majoră, deoarece o alegere incorectă atrage după sine, o continuitate greşită a vieţii.

 

Anunturi angajare:

Anunt organizare selectie posturi la Compartiment Recuperari Creante;

Anunt angajare contabil sau economist;

 

Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale al societatii;

Pentru detalii cu privire la organizarea concursurilor si a conditiilor specifice fiecarui post, va rugam sa selectati anunturile enumerate mai sus.

Va multumim.