Obiectivele avute in vedere de catre S.C. Utilitati Publice Cernavoda S.R.L. ,inca de la infiintarea societatii, sunt :

  • respectarea indicatorilor de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat;
  • asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat;
  • asigurarea calitatii serviciului astfel incat numarul sesizarilor / reclamatiilor sa scada;
  • accesibilitatea preturilor prin reducerea costurilor de exploatare;
  • asigurarea pe termen lung a resurselor necesare serviciului prestat;
  • asigurarea sigurantei in functionare pentru evitarea evenimentelor (accidentelor) la locul de munca;
  • evidentierea transparenta a costurilor in stabilirea pretului
  • orientarea activitatii societatii catre obtinerea de profit;
  • mentinerea unui grad ridicat de incasare a facturilor emise pentru serviciul prestat.

    Organul de conducere si control al societatii este Consiliul Local Cernavoda, in calitate de unic actionar, acesta supune spre aprobare bilantul de venituri si cheltuieli, strategia de dezvoltare, structura organizatorica si situatiile financiare.

    Situatiile financiare ale societatii (Bilantul contabil si contul de profit si pierdere) sunt supuse aprobarii Consiliului Local Cernavoda  si sunt depuse conform legislatiei in vigoare la A.N.A.F.